2475 Dawn of Revolution (2024) 2475 รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติ

2475 Dawn of Revolution (2024) 2475 รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติ

co10banner

lotto432

ufac4c

w88

N/A votes, average out of 10
  • ชื่อไทย: 2475 รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติ
  • ชื่ออังกฤษ: 2475 Dawn of Revolution (2024)
  • ประเภทหนัง:Documentary, History

ถือเป็นภาพสุดท้ายของรัฐบาลไทยโดยสมบูรณ์ “2475 Dawn of Revolution” นอกจากนี้ มันเป็นภาพรวมสุดท้ายของตัวเลือกของก้าวหน้า หัวใจของพวกเขาเต้นแรงขณะที่ทุกคนยังคงเงียบ ยิ่งไปกว่านั้น
นักสู้ส่วนหนึ่งที่ถูกหลอกก็เริ่มตื่นขึ้นโดยไม่มีเวลาแม้แต่วินาทีเดียว

จากนั้นให้เดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นทันที “2475 รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติ” แต่พอหันกลับไปก็เห็นพระช่วยเพื่อนทหารที่เพิ่งคุยกับผม มันเป็นการปฏิวัติในทุกด้าน ทุกคนยอมรับปืนของตนเป็นข้อจำกัดประเภทหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาหนีไป
แล้วพระยาพหลก็เลือกอ่านคำกล่าวด้วยเสียงอึกทึกสั่น แล้วประโยคส่วนหนึ่งก็ค่อยๆ สั่นเทา เข้ามาในใจคนฟังทั้งมวล ทุกคนรู้สึกหนาวสั่นและขนลุกขึ้นทันที พระยาพหลอ่านข้อความภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยซึ่งสื่อถึงข้อความหลักเท่านั้น