Anonymous (2011) นามปากกาลวงโลก

Anonymous (2011) นามปากกาลวงโลก

ชื่ออังกฤษ: Anonymous
ชื่อไทย: นามปากกาลวงโลก
ปีที่ออกฉาย: 2011

หลายศตวรรษมาแล้วที่ทุกคนต่างประจักษ์ว่างานเขียนของ วิลเลียม เชกสเปียร์ งดงามและเป็นที่ยอมรับมากแค่ไหน แต่แล้ววันหนึ่ง มีคนค้นพบและพยายามหาเหตุผลมาอธิบายเพื่อสนับสนุนทฤษฎีที่ว่า งานเขียนทั้งหมดของกวีเอกคนนี้ ไม่ได้มาจากฝีมือของเขาเอง

ข้อมูลหนัง
6.9
IMDB:6.9/10 | 36,338 ratings

Title: Anonymous (2011) นามปากกาลวงโลก

Awards: Nominated for Oscar. Another 7 wins 8 nominations

Country: UK

Rated: PG-13

Runtime: 130 min