Face Off (2017) ครีมมนุษย์

Face Off (2017) ครีมมนุษย์
ตัวอย่าง

co10banner

lotto432

ufac4c

w88

w88

N/A votes, average out of 10

ชื่ออังกฤษ: Face Off
ชื่อไทย: ครีมมนุษย์

ปีที่ออกฉาย: 2017

เรื่องราวเกี่ยวกับคลินิกความงามที่จับบรรดาหญิงสาวมาสังเวยชีวิตเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในครีมสูตรพิเศษ