Slam Dunk: The Movie 4 (1995)

Slam Dunk: The Movie 4 (1995)

ตัวอย่าง

เรื่องย่อ

  • ชื่ออังกฤษ: Slam Dunk: The Movie 4 (1995)
  • ประเภทหนัง: ดูหนัง, ดูหนังออนไลน์, ดูหนังใหม่

Ichiro Mizusawa “Slam Dunk: The Movie 4” ผู้เล่นจาก Tomigoaka อดีตโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของ Rukawa ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการขาที่พิการและต้องการเล่นอีกเกมกับ Rukawa Hanamichi ออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือเด็กและทำตามความปรารถนาของเด็กชาย

7.7
IMDB:7.7/10 | 158 ratings

Genre: Animation, Short, Drama

Title: Slam Dunk: The Movie 4 (1995)

Actors: Eriko Hara, Akiko Hiramatsu, Akira Ishida

Director: Masayuki Akehi

Writer: Takehiko Inoue, Yoshiyuki Suga

Rated: N/A

Released: 15 Jul 1995

Runtime: 40 min

ให้คะแนนและรีวิว

Post navigation