True Story (2015) แกะปมลับ ฆาตกรซ่อนชื่อ

True Story (2015) แกะปมลับ ฆาตกรซ่อนชื่อ

co10banner

lotto432

ufac4c

w88

w88

6.3
46139 votes, average 6.3 out of 10

True Story  แกะปมลับ ฆาตกรซ่อนชื่อ
แกะปมลับ ฆาตกรซ่อนชื่อ หนังสร้างจากคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญของนาย CHRISTIAN LONGO ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมยกครัว “ตัวเอง” แต่ก่อนโดนประหาร นายคริสเตียนอยากให้คอลัมน์นิสต์จากนิวยอร์คไทมส์มาช่วยเขียนเรื่องราวของตนเอง ทำให้เกิดความสงสัยในสภาพทางจิตวิทยาว่าเรื่องจริงๆ มันเป็นยังไงกันแน่

Title: True Story (2015) แกะปมลับ ฆาตกรซ่อนชื่อ Awards: 4 nominations. Country: USA Rated: R Runtime: 99 min